Νομική Προστασία Λιμενικών

Τι μου παρέχει;

To "εξειδικευμένο" πρόγραμμα "Νομικής Προστασίας Λιμενικών Υπαλλήλων" που σας έχουμε υποβάλλει, καλύπτει τις παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις:

 • Λιμενικός υπάλληλος κατά παράβαση της νομοθεσίας περί μεταθέσεων:
  1. Δυσμενής μετάθεση.
  2. Μη μετάθεση σε τόπο επιλογής που προβλέπεται βάση μορίων.
 • Υπεράσπιση του Λιμενικού υπαλλήλου σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε.
 • Λιμενικός υπάλληλος καλείται να αποκρούσει μήνυση πολίτη, που ισχυρίστηκε οτι τον εξύβρισε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Λιμενικός υπάλληλος καλείται να αποκρούσει μήνυση πολίτη, που ισχυρίστηκε οτι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τον εξώθησε βιαίως, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
 • Λιμενικός υπάλληλος κατά τη διάρκεια οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος, τραυματίζει πολίτη και διώκεται ποινικά.
 • Λιμενικός υπάλληλος απολύεται από την υπηρεσία του, χωρίς να ισχύουν οι από το Νόμο προβλεπόμενες αιτίες.
 • Αγνοούνται τα δικαιώματα αδείας του όπως αυτά προβλέπονται από το Νόμο.
 • Υποβολή μήνυσης απο λιμενικό υπάλληλο σε βάρος τρίτου, απο τον οποίο έχει δεχθεί μήνυση για εξύβριση, χειροδικία και αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν ψευδής.
 • Λιμενικός υπάλληλος καταθέτει αγωγή αποζημίωσης διότι πολίτης χειροδίκησε εναντίον του ή τον εξύβρισε.
 • Λιμενικός υπάλληλος καταθέτει αγωγή αξίωσης αποζημίωσης κατά πολίτη, ο οποίος τον έχει μηνύσει ψευδώς.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις κάλυψης είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, καθώς υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων που καλύπτονται απο το συμβόλαιο της Νομικής Προστασίας.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 50,15€ το χρόνο απο 59€ για τα μέλη της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αθηνών Πειραιώς και Νήσων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Κο. Κωστόπουλο Παναγιώτη
στο 210.41.11.111,

Αίτηση κάλυψης

Στοιχεία ασφαλιζομένου.
Στοιχεία επικοινωνίας.
Υπογραφή