Οι αμοιβές γιατρών κατά τη νοσηλεία καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια υγείας με διαφορετικούς τρόπους. Σε κάποια χωρίς επιμέρους όριο ,σε κάποια καλύπτονται τα λογικά και συνήθη έξοδα ,σε κάποια υπάρχουν πίνακες με επιμέρους όρια. Και οι πίνακες δεν είναι οι ίδιοι βέβαια  σε όλες τις Εταιρίες. Υπάρχουν πολλές φορές σημαντικές αποκλίσεις. Κάποιες φορές μάλιστα υπάρχουν διαφορετικοί πίνακες σε ασφαλιστήρια της ίδιας Εταιρίας!

Οι πίνακες συνήθως προκύπτουν από τις συμβάσεις των Εταιριών με τα νοσοκομεία. Το πρόβλημα είναι ότι και τα νοσοκομεία δεν μπορούν πάντα να ελέγξουν τις χρεώσεις των γιατρών που μπορεί να είναι και αδικαιολόγητα υψηλές. Εν μέσω κρίσης και ο όρκος του Ιπποκράτη μπορεί να υποφέρει.

Αν λοιπόν το συμβόλαιό μου με κατοχυρώνει για την αποζημίωση  ή ο πίνακας καλύπτει μεγαλύτερα ποσά από τα συνηθισμένα ,δηλαδή είναι μεγαλύτερος από τις συμβάσεις είναι βέβαιο ότι αυτό το συμβόλαιο έχει σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και δεν είναι απαραίτητο ότι  σημαίνει επιπλέον κόστος.