Με την ασφάλιση μικρών σκαφών καλύπτονται

  • Ιδιες Ζημιές Σκάφους&Μηχανών
  • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Ανάλυση καλύψεων και εξαιρέσεων τωνInstitute Yacht Clauses 1.11.85 στην ασφάλιση θαλαμηγών)

Επίσης μπορεί να καλυφθεί

  • Κλοπή του τρέιλερ μαζί με το σκάφος
  • Ιδιες ζημιές του σκάφους κατά την διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.
  • Ζημιά του συστήματος πρόωσης και πηδαλιουχίας (προπέλα,ελικοφόρος άξονας,πηδάλιο ή πόδι μηχανής) από πρόσκρουση σε επιπλέοντα ,ημιβυθισμένα, βυθισμένα αντικείμενα ή τον βυθό.