Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματίας εξασκώντας  την εμπορική ή την επαγγελματική του δραστηριότητα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας η πολυπλοκότητα και η πληθώρα των νόμων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βρει το δίκιο του, η ανάγκη για απόλυτα εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στους τομείς που τον ενδιαφέρουν και ο συνεχώς αυξανόμενο κόστος για αν αντιμετωπίσει μια δικαστική αναμέτρηση, απαιτούν μια αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη Νομικής Προστασίας.

Για τους παραπάνω λόγους το Γραφείο μας ξεκίνησε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία: D.A.S. Hellas, προσφέροντας σε όλους τους πελάτες ειδικά ασφαλιστικά προγράμματα νομικής προστασίας.

H Επιχείρηση και ο Επιχειρηματίας μπορούν μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas να διεκδικήσουν και να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Η D.A.S. Hellas παρέχει “εξειδικευμένη” Νομική Προστασία δίνοντάς σας την δυνατότητα να καλυφθείτε και με το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που ταυτόχρονα αποτελεί την πιο συμφέρουσα και οικονομικότερη πρόταση Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας.

Τη διεκδίκηση ληξιπροθέσμων απαιτήσεων σας από:

 • Ακάλυπτες επιταγές
 • Ανεξόφλητα τιμολόγια
 • Απλήρωτες συναλλαγματικές
 • Μη τήρηση ιδιωτικών συμφωνητικών

 

Η D.A.S. Hellas σας απαλλάσσει από το κόστος των δικαστικών ενεργειών όπως:

 • έκδοση διαταγής πληρωμής
 • αποκρούσεις ανακοπών
 • κατάθεση αγωγών διεκδίκησης
 • κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων
 • επιδόσεις δικογράφων
 • υποβολές εγκλήσεων (μηνύσεις)
 • διενέργεια κατασχέσεων & πλειστηριασμών.

 

Πληρώνοντας για εσάς:

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου που επιλέγετε ελεύθερα για το χειρισμό της υπόθεσής σας, εφόσον κατοικεί στην έδρα του αρμοδίου δικαστηρίου.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα της πολιτικής αγωγής.
 • Τη δικαστικής δαπάνης του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστείεις βάρος σας.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τις νόμιμες αμοιβές των δικαστικών επιμελητών, για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.
 • Το σύνολο των αναγκαίων για τη διεξαγωγή της δίκηςπροκαταβολών, τελών και λοιπών εξόδων.

Η ασφαλιστική μας κάλυψη παρέχεται κατά τη διάρκεια της ασφάλισης στον τόπο δικονομικής δωσιδικίας, όπως αυτός θα προκύπτει από τα στοιχεία της εκάστοτε περιπτώσεως, οπουδήποτε στην Ελλάδα καιγια συνολικό ποσό απαιτήσεων, που μπορείτε ελεύθερα να προσδιορίσετε (ετήσιο Plafond ασφάλισης).

Η D.A.S. Hellas εκτός από το Πανελλαδικά οργανωμένο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων παρέχει επιπλέον αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου με σύγχρονους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη κάθε υπόθεσης.