Η Smart insurance agency με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Μαρκουλιδάκη απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες.Τέσσερεις Συνεργάτες με πάνω από 20 χρόνια στο επάγγελμα και άλλοι 4 με πάνω από 10 χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά της. Βασιζόμενοι στην εμπειρία των παλαιών και τον αυθορμητισμό των νέων συνεργατών μας μπαίνουμε στην νέα δεκαετία.

Με οργανωμένο σύστημα ανάλυσης των αναγκών των πελατών από το 1985, εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά προϊόντα θέλουμε να αξιοποιήσουμε το σύνολο των προϊόντων της εταιρίας και να είμαστε διαχρονικά δίπλα στον πελάτη ώστε να τον βοηθήσουμε να εκπληρώσει τους οικονομικούς του στόχους.

Όραμά μας η συνεχής ανάπτυξη και επιτυχία των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορούν να βοηθούν τους πελάτες τους να ευημερούν σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Αποστολή της Smart insurance agency είναι να δημιουργήσει και να προσφέρει αξία:

  • Στους πελάτες, με επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους με τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που ξεπερνούν τις προσδοκίες τους.
  • Στους συμβούλους, έχοντας σαν σημείο αναφοράς τον «κώδικα δεοντολογίας και ηθικής» καλλιεργώντας συστηματικά μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στην δημιουργία υπεραξίας για τον πελάτη, την δημιουργικότητα και στην επίτευξη υψηλής απόδοσης στοιχεία τα οποία ανταμείβονται κατάλληλα.
  • Στο επάγγελμα, καταξιώνοντας την θέση και την κοινωνική προσφορά του επαγγελματία ασφαλιστή στην κοινωνία.