Πιστεύουμε ότι το συμβόλαιο  που θα διατηρηθεί ισοβίως είναι αυτό που θα μπορεί να πληρώνει ο πελάτης. Είναι γνωστό ότι σε κανένα πλέον ασφαλιστήριο υγείας  δεν υπάρχουν εγγυημένα ασφάλιστρα. Με αυτή την προοπτική οι αυξήσεις οδηγούν τους πελάτες στην έξοδο.

Στο παρελθόν Εταιρίες για να απαλλαγούν από ισόβια συμβόλαια   με κάλυψη τοκετού έκαναν  «καταχρηστικά»  αυξήσεις  μέχρι 100% σε ένα έτος ή πελάτες με παλαιά συμβόλαια λόγω των συνεχόμενων  αυξήσεων σε ηλικία 65 ετών μεταφέρονται  σε υποδεέστερα γιατί  το ασφάλιστρο μεγαλώνει περισσότερο από τις δυνατότητές τους.

Η επιλογή της Εταιρίας  η Αξιοπιστία της  η τοποθέτησή της στον κλάδο μπορεί να μας δείξει  και το αύριο.

Το σίγουρο είναι ότι η συμβουλή ενός ανεξάρτητου έμπειρου  ασφαλιστικού συμβούλου πού θα είναι και αύριο δίπλα σας θα  βοηθήσει  στην δική σας εξασφάλιση.