Ασφάλιση κατοικίας

Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές ασφαλίζουν τα ακίνητά τους, γιατί οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι πολλοί. Όταν ένα ακίνητο έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο από τράπεζα, τότε η ασφάλισή του είναι υποχρεωτική. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ασφάλιση της κατοικίας σχετίζεται με την ασφαλιστική συνείδηση του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Κάποιοι υποστηρίζουν, πως η πιθανότητες να συμβεί το οτιδήποτε είναι ελάχιστες. Αυτό όμως δεν είναι μια σωστή εκτίμηση, αφού για παράδειγμα οι κλοπές, είναι ένα συχνό φαινόμενο στις μέρες μας Οι ζημιές από μια διάρρηξη μπορούν να είναι σημαντικές, ενώ το ασφάλιστρο που καλύπτει την αποκατάστασή τους παραμένει χαμηλό. Όσοι αποθαρρύνονται φοβούμενοι το κόστος ασφάλισης της κατοικίας τους, θα πρέπει να το ξανασκεφθούν. Το ύψος του σε ετήσια βάση -συνήθως- δεν ξεπερνά τα 250 ευρώ, για μια μέση κατοικία (διαμέρισμα), ενώ οι κίνδυνοι που καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες φθάνουν σε αριθμό τους 25 περίπου, χωρίς βέβαια ο ασφαλισμένος να είναι υποχρεωμένος να επιλέξει το σύνολό τους. Οι σημαντικότερες καλύψεις αφορούν στη φωτιά, τις πλημμύρες, το σεισμό, την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και όπως προαναφέραμε, την κλοπή.

Ειδικά για την κλοπή, οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν όχι μόνο τα αντικείμενα που αφαιρούνται από ένα ασφαλισμένο ακίνητο, αλλά και τις όποιες καταστροφές προκληθούν σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα οποία βέβαια θα πρέπει να έχουν περιγραφεί στο συμβόλαιό του.

Πόσο όμως κοστίζει η ασφάλιση μιας κατοικίας σήμερα; Το κόστος υπολογίζεται βάσει δύο δεδομένων. Την εκτίμηση του κτηρίου και τον καθορισμό της αξίας της κινητής περιουσίας που βρίσκεται μέσα σ αυτό. Ως προς το πρώτο, στην ασφαλιστική αγορά τα 3.000 ευρώ κοστίζουν σε ασφάλιστρα από 4 έως 7 ευρώ τον χρόνο. Για την εκτίμηση κάποιου ακινήτου, υπολογίζεται η ποιότητα της κατασκευής και όχι η τοποθεσία του. Ένα νεόδμητο διαμέρισμα 100 τμ. στο κέντρο της Αθήνας και ένα αντίστοιχο στην Κηφισιά, ίδιας κατασκευής και εμβαδού, θα εκτιμηθούν από μία ασφαλιστική εταιρεία στο ίδιο περίπου ποσό. Κι αυτό, γιατί σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία κληθεί να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους της, το κόστος επισκευής θα είναι το ίδιο και για τα δύο διαμερίσματα. Για το περιεχόμενο των διαμερισμάτων, το τιμολόγιο διαμορφώνεται από 7 έως 12 ευρώ για κάθε 3.000 ευρώ. Στον υπολογισμό των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της υπασφάλισης ή της υπερασφάλισης. Στη μεν πρώτη, ο ασφαλισμένος πληρώνει λιγότερα απ όσο πραγματικά απαιτείται για να έχει ολοκληρωτική κάλυψη, οπότε δεν αποζημιώνεται στις πραγματικές αξίες των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ στη δεύτερη καταβάλει περισσότερα από τα αναγκαία ασφάλιστρα, με αποτέλεσμα η αποζημίωση να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη.

Ασφαλίζοντας την κατοικία μας, πρέπει να επιλέγουμε την κάλυψη των εξής κινδύνων:

 • Φωτιά
 • Πρόσκρουση (οχήματος, αεροσκάφους), πτώση δέντρων
 • Έκρηξη (λέβητα, θερμοσίφωνα, καυστήρα)
 • Πράξεις βίας από απεργίες, πολιτικές ταραχές, κλπ.
 • Κάλυψη ζημιών από καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα)
 • Διαρροή ή θραύση σωληνώσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης
 • Ασφάλιση κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων
 • Θραύση τζαμιών
 • Βραχυκύκλωμα από ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
 • Έξοδα πυρόσβεσης, καθαιρέσεων, κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων μετά την ζημιά.
 • Προσωπικό ατύχημα θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα ή μόνιμη μερική ανικανότητα και δαπάνες αποκατάσταση της υγείας
 • Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός, π.χ. δαπάνες μεταστέγασης σε άλλον χώρο αν η κατοικία καταστεί μη κατοικήσιμη, δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο, έξοδα νομικής υποστήριξης, δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας
 • Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους και ιδιοκτήτη που καλύπτουν την αστική ευθύνη από ζημιές πυρός, πλημμύρας, καιρικών φαινομένων και διαρροής σωληνώσεων, που θα επηρεάσει τρίτους ή αστική ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη (αν την ασφάλεια την κάνει ο ενοικιαστής) για βλάβες που τυχόν υποστεί το ακίνητο από μια φωτιά.
 • Αποζημίωση περιεχομένου ή ζημιές σ αυτό από την προσπάθεια κλοπής ή ληστείας.
 • Αποζημίωση από σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση

Xρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την ασφάλιση κατοικίας:

Πρέπει να ασφαλίσω μόνο το κτήριο ή και τα περιεχόμενα της κατοικίας;

Για την ασφάλιση της κατοικίας σας, μπορείτε να επιλέξετε ότι επιθυμείτε. Μπορείτε να ασφαλίσετε μόνο το κτήριο ή μόνο τα περιεχόμενα ή και τα δύο. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στην περίπτωση που θέλετε να ασφαλιστεί η κατοικία από σεισμό. Δηλαδή, μπορείτε να έχετε ασφαλισμένα το κτήριο και τα περιεχόμενά του, αλλά από σεισμό να ασφαλίσετε μόνο το κτήριο ή μόνο τα περιεχόμενα. Η πλήρης κάλυψη του κτηρίου και των περιεχομένων του και από σεισμό, αποτελεί μια ολοκληρωμένη ασφάλιση. Η κάλυψη του σεισμού προσφέρεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες μόνο σε κτήρια που είναι κατασκευασμένα μετά το 1960, γιατί τότε άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα ο αντισεισμικός κανονισμός κατασκευής κτηρίων.

Είναι υποχρεωτική η κάλυψη σεισμού;

Η κάλυψη σεισμού είναι υποχρεωτική (από τις τράπεζες) μόνο στην περίπτωση που υπάρχει στεγαστικό δάνειο για την κατοικία.

Σε ποιά αξία πρέπει να ασφαλίσω το κτήριο και σε ποιά τα περιεχόμενα της κατοικίας;

Για να αποφύγετε φαινόμενα υπασφάλισης, το κτήριο της κατοικίας πρέπει να ασφαλίζεται στην αξία ανακατασκευής του. Η αξία ανακατασκευής ποικίλει ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτηρίου. Πολλές όμως ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν σε αξία νεόδμητου (σήμερα περίπου- 850 ανά τετραγωνικό μέτρο, μικτά).

Για τα περιεχόμενα ισχύει ένας μέσος όρος ασφαλιζόμενης αξίας που καθορίζεται στα 300 ανά τετραγωνικό μέτρο (μικτά). Ο ασφαλιζόμενος γνωρίζει την αξία των αντικειμένων και του εξοπλισμού που έχει μέσα στην κατοικία του, γι αυτό τις περισσότερες φορές ορίζει ο ίδιος την ασφαλιζόμενη αξία των περιεχομένων της. Και στο περιεχόμενο, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν σε αξία καινούργιου.

Τι σημαίνει υπασφάλιση και τι σημαίνει μικτά τετραγωνικά μέτρα;

Όταν ένα κτίριο ασφαλίζεται σε αξία λιγότερη από την αξία ανακατασκευής του (σήμερα περίπου- 850 ανά τετραγωνικό μέτρο), αυτόματα στην περίπτωση μιας ζημιάς λειτουργεί ο λεγόμενος αναλογικός όρος.

Δηλαδή, αν ένα κτήριο αξίζει π.χ. 100.000 και ασφαλιστεί για 50.000 , τότε στην περίπτωση μιας ζημιάς, αξίας π.χ. 20.000 , ο δικαιούχος της ασφάλισης θα εισπράξει το 50 % της ζημιάς (10.000 ). Αυτό γίνεται γιατί το κτήριο είχε ασφαλιστεί για το 50 % της πραγματικής του αξίας.

Μικτά τετραγωνικά μέτρα είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων μιας κατοικίας συμπεριλαμβανομένων των μπαλκονιών (εξώστες) και των κλειστών ημιυπαίθριων χώρων.

Το είδος κατασκευής της κατοικίας παίζει ρόλο στην ασφάλισή της;

Ναι. Διαφορετικά ασφαλίζεται μια κατοικία κατασκευασμένη από ξύλο, σε σχέση με μια κατοικία κατασκευασμένη από μπετόν. Στις περιπτώσεις διαφορετικής κατασκευής από τις συνηθισμένες κατοικίες, οι ασφαλιστικές εταιρίες ζητούν μια προσαύξηση στα ασφάλιστρα.

Παίζει ρόλο εάν η κατοικία που ασφαλίζω είναι μόνιμη ή εξοχική;

Ναι. Αν διαμένετε μόνιμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν όμως η κατοικία είναι εξοχική πρέπει να το δηλώσετε στην ασφαλιστική εταιρία, ιδίως όταν ζητάτε την κάλυψη της κλοπής. Η ασφαλιστική εταιρία αποφασίζει εάν θα να αναλάβει την ασφάλιση ή όχι και με τι κόστος. Υπάρχουν ασφαλιστικές που ζητούν κάποιες εγγυήσεις από τη μεριά του ασφαλισμένου ή επιβάλλουν ακόμα και πρόσθετο ασφάλιστρο.

Έχω στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα αξίας, πιστωτικές κάρτες, έργα τέχνης, ακριβά χαλιά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Αυτά ασφαλίζονται;

Χρήματα και κοσμήματα, ρολόγια χειρός, αντικείμενα και σκεύη από χρυσό, πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθοι, επιταγές, αξιόγραφα, χαρτόσημα, γραμματόσημα, σπάνια βιβλία, λογιστικά βιβλία, μετάλλια, συλλογές κάθε είδους, έγγραφα και σχεδιαγράμματα κάθε είδους και χειρόγραφα δεν ασφαλίζονται, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά και αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Καλλιτεχνήματα, πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, αργυρά σκεύη, όπλα, αντίκες, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες, αθλητικός εξοπλισμός, χαλιά, μουσικά όργανα, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς (είδος, μάρκα, μοντέλο, αξία αντικειμένου κ.λπ.) στην αίτηση ασφάλισης, ώστε να συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αν δεν περιγράφονται, συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρίες τα καλύπτουν αλλά μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό. Οι πιστωτικές κάρτες συνήθως καλύπτονται για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν από τον διαρρήκτη και μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό.