Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς, ή ψυχαγωγίας αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας.

Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας.

Ποιοι καλύπτονται;

Με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα που δεν του ανήκει.

Ποια οχήματα καλύπτονται;

 • Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
 • ΦΟΡΤΗΓΑ (Ι.Χ. ή Δ.Χ.)
 • ΤΑΞΙ
 • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 • ΔΙΚΥΚΛΑ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΡΑΚΤΕΡ
 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Παρεχόμενες καλύψεις:

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης
 • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια
 • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές)
 • Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διανυκτέρευσης και Διατροφής του Ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) Μάρτυρά του
 • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις
 • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου