Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι ασφαλίστρου απαλλάσσεται από δικηγορικά και δικαστικά έξοδα που αναλαμβάνει στην θέση του μια εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρία. προκειμένου να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια και όχι μόνο. Το είδος και το ύψος των ασφαλιστικών καλύψεων εξαρτώνται απ το πρόγραμμα ασφάλισης που επιλέγει ο καθένας ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες του. Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς και έτσι ανενόχλητος προφυλάσσει τα έννομα συμφέρονται του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί.