ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία 4λήψεις18 €
Αξονική (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας, Εγκεφάλου,,Αυχένα κ.λ.π)35 €
Triplex Καρδιάς35 €
Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες)30 €
Test κοπώσεως25 €
Holter ρυθμού15 €
Holter πιέσεως22 €
U/S 1 Όργανο 8€ και 3€ έκαστο επιπλέον όργανο
Test Pap14 €
U/S Μαστών12 €
PSA11 €
Μαγνητική150 €

Τελευταία ενημέρωση 15/06/2015