ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ψηφιοποιημένη Μαστογραφία 4λήψεις 18 €
Αξονική (Θώρακος, Κρανίου, Άνω Κοιλίας, κάτω κοιλίας, Εγκεφάλου,,Αυχένα κ.λ.π) 35 €
Triplex Καρδιάς 35 €
Triplex Αγγείων (π.χ. καρωτίδες) 30 €
Test κοπώσεως 25 €
Holter ρυθμού 15 €
Holter πιέσεως 22 €
U/S 1 Όργανο 8€ και 3€ έκαστο επιπλέον όργανο
Test Pap 14 €
U/S Μαστών 12 €
PSA 11 €
Μαγνητική 150 €

Τελευταία ενημέρωση 15/06/2015