Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως €500.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως €150.000
Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως €150.000
Συνολική κάλυψη ευθύνης έως €800.000

ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ 104,42 € ΤΟ ΧΡΟΝΟ!!!