Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της «Ασφάλεια Μινέττα» για την τρέχουσα κατάσταση των συμβεβλημένων με την εταιρεία νοσοκομέια.