Νοσοκομειακά με Εξωνοσοκομειακή κάλυψη Νοσοκομειακά
Απόλυτη Προστασία Ολοκληρωμένο
Ολοκληρωμένη προστασία Συμπληρωματικό
  Οικονομικό
  Ειδικό
  Ειδικό Plus
  Πλεονεκτικό