Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη των δαπανών νοσηλείας σας, συμπληρωματικά με τη χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα. Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζετε συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών, συνδυάζοντας κάλυψη δευτεροβάθμιας (νοσηλεία) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και σε ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προστασία» είναι τα εξής:

  • Προνομιακή μεταχείριση σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα 100% κάλυψη των δαπανών νοσηλείας μετά τη μείωση του ποσού απαλλαγής κατά 50%.
  • Εξασφαλισμένη κάλυψη χάρη στο υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 532.292 €
  • Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο
  • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check – up) ή προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης.
  • Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.597 € ετησίως.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.
  • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
  • Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα.
  • Επιβράβευση για τη χρήση ταμείου σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μηδενίζοντας την απαλλαγή και τη συμμετοχή σας στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας.