Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη με υψηλά ανώτατα όρια και προκαθορισμένη μικρή συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, εξασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλλετε σε κάθε περίπτωση νοσηλείας μιας και έχει μόνο ποσό απαλλαγής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής. Απευθύνεται σε παιδιά από 30 ημερών μέχρι 18 ετών και ενήλικες μέχρι 55 ετών.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Πλεονεκτικό» είναι τα εξής:

Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία
Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία
Ξέρετε ακριβώς το ποσό συμμετοχής σας μιας και είναι σταθερό και προϋπολογισμένο σε κάθε νοσηλεία μέχρι τη θέση Α’
Με προσιτό κόστος εξασφαλίζεται την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας
Επιλέγοντας κατώτερη θέση νοσηλείας από τη θέση Α’ μειώνεται αυτομάτως η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας
Σας δίνεται επίδομα μη χρήσης σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο εάν δεν απαιτηθεί αποζημίωση και σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης παρέχεται Χειρουργικό Επίδομα. Για την ίδια νοσηλεία θα καταβάλλεται είτε το Ημερήσιο Επίδομα νοσηλείας είτε το Χειρουργικό Επίδομα
Επιβράβευση σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας