Νοσοκομειακά

Εξωνοσοκομειακά

Επιδόματα

Mediσυν2

Διάγνωση

Βασικό Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα

 

Πλήρες Νοσοκομειακό και Χειρουργικό επίδομα

 

Νοσοκομειακό Επίδομα

 

Χειρουργικό Επίδομα

 

Σοβαρές Ασθένειες

 

Εξωνοσοκομειακά συνέπεια ατυχήματος