Νοσοκομειακά Εξωνοσοκομειακά Επιδόματα
EXCLUSIVE CARE DIAGNOSIS COMPLETE ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
PLATINUM CARE DIAGNOSIS MINIMAL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
GOLDEN CARE
SAFE CARE