Νοσοκομειακά Προγράμματα
Νοσοκομεικά Premium Νοσοκομεικά Premium Economy
Premium Νοσοκομειακό 100% Premium Νοσοκομειακό 100% Economy
Premium Νοσοκομειακό 750€
Premium Νοσοκομειακό 1500€ Premium Νοσοκομειακό 1500€ Economy