Νοσοκομειακά Προγράμματα
Νοσοκομεικά PremiumΝοσοκομεικά Premium Economy
Premium Νοσοκομειακό 100%Premium Νοσοκομειακό 100% Economy
Premium Νοσοκομειακό 750€
Premium Νοσοκομειακό 1500€Premium Νοσοκομειακό 1500€ Economy