Πρόγραμμα υγείας με κάλυψη σε Β’ θέση νοσηλείας σε Δημόσια νοσοκομεία ή σε Συμβεβλημένα & μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα δεν ισχύει για Νοσοκομειακή Περίθαλψη στο εξωτερικό.

Τι μου εξασφαλίζει

 • 100% κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα.
 • 100% κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης* (σε Συμβεβλημένα και  μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία), υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής του κύριου ασφαλιστικού φορέα στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης  και της υπόλοιπης Ελλάδας, πλην των Νοσοκομείων της Αττικής και του Νοσοκομείου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης».
 • 100% κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης* μετά την αφαίρεση εκπιπτόμενου ποσού  για τις αναγνωρισμένες δαπάνες (σε Συμβεβλημένα και μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά νοσοκομεία) χωρίς τη συμμετοχή κύριου ασφαλιστικού φορέα στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Ελλάδας, πλην των Νοσοκομείων της Αττικής και του Νοσοκομείου «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης»  Το εκπιπτόμενο ποσό για μεν τα χειρουργικά περιστατικά ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ για δε τα μη χειρουργικά περιστατικά ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ.
 • 70% κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης* στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.
 • 50% κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης* στα Συμβεβλημένα και στα μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αττική.
  *Στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων. Αυτές καλύπτονται στο 100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία. Διευκρινίζεται ότι στα Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία εφαρμόζεται Πίνακας Ανωτάτων ορίων για τις αμοιβές των χειρουργών, αναισθησιολόγων και ιατρών άλλων ειδικοτήτων.
 • Καλύπτονται δαπάνες όπως:
  • δίκλινο δωμάτιο και διατροφή.
  • νοσοκομείου.
  • αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου.
  • μεταμοσχεύσεων.
  • νοσηλείας μίας μέρας.
  • αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.
  • αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος (σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει πίνακας που καθορίζει το ανώτατο όριο αμοιβών).
  • συνοδού
  • ασθενοφόρου
  • συγκεκριμένες εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις εντός νοσοκομείου χωρίς συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος τους
  • έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας
  • επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Πρόβλεψη για ειδικά επιδόματα όπως:
  • ημερήσιο Επίδομα  νοσηλείας.
   • 500 ευρώ εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή.
 • Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 300.000 ευρώ ανά ασφαλιστική περίοδο, ανά περιστατικό νοσηλείας.
 • Αποζημίωση με:
  • απευθείας εξόφληση, στα συμβεβλημένα νοσοκομεία
  • εξόφληση μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων, στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Εύκολη έναρξη ασφάλισης, ακόμη και χωρίς ιατρικές εξετάσεις
 • Μικρή περίοδος αναμονής από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων)
 • Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα για πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις και οδηγίες για τις διαδικασίες πριν και μετά τη νοσηλεία
 • Ετήσια διάρκεια προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη του για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά, με τους ίδιους όρους και παροχές (σύμφωνα με άρθρο των Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου)
 • Η κάλυψη παρέχεται με Πρόσκαιρη ασφάλιση ζωής.
 • Δυνατότητα κάλυψης εξαρτώμενων μελών

Πόσο κοστίζει;

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 • τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων
 • την ηλικία μου
 • την κατάσταση της υγείας μου κατά την έναρξη της ασφάλισης

Πριν την λήξη της ασφάλισης η εταιρία θα με ενημερώνει για το ασφάλιστρο της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου.
Για παράδειγμα:

Άνδρας 35 ετών που επιλέγει ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου, καλείται να πληρώνει ετήσιο ασφάλιστρο 451,55 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων και το κόστος της βασικής ασφάλισης ζωής) για Β’ θέση νοσηλείας.

Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο;

 • Με πληρωμή στο ταμείο της Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής μου κάρτας (Visa ή Mastercard), οποιασδήποτε τράπεζας
 • Ηλεκτρονικά μέσω e – Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Τηλεφωνικά μέσω Europhone Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Με χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας μέσω της υπηρεσίας Live Pay της Eurobank
 • Με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ

Η τακτική καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 • κάθε 3, 6 ή 12 μήνες
 • μηνιαίως εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank.

Για δόσεις μικρότερες του έτους, υπάρχει σχετική επιβάρυνση ανάλογα με την συχνότητα καταβολής.