Σύστημα Υγείας Bewell

H INTERAMERICAN σας παρουσιάζει μια συνολική πρόταση για την υγεία. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την ασφάλιση, την πρόληψη, αλλά και τομείς σχετικούς με τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση και την ενημέρωση για κάθε θέμα το οποίο αφορά στη διαχείριση της υγείας.

Κλειστά προγράμματα:

Τα παλαιότερα προγράμματα εμφανίζονται για ιστορικούς λόγους, δεν είναι διαθέσιμα σε νεόυς πελάτες και η πληροφόρηση δίνεται για ιστορικούς λόγους.