Με το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας MEDICARE εξασφαλίζετε απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, απεριόριστες ιατρικές πράξεις και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις σε συνεργαζόμενες μονάδες Υγείας.

Ιατρικές επισκέψεις Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις:

  • Σε γιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής, χωρίς καμία συμμετοχή.
  • Σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων με συμμετοχή €10.

Σε περίπτωση που σε μία συνεργαζόμενη μονάδα υγείας δεν υπάρχει γιατρός της απαιτούμενης ειδικότητας, τότε καλύπτονται απολογιστικά μέχρι €30 ανά επίσκεψη σε γιατρό αυτής της ειδικότητας (με παραπεμπτικό από τη συνεργαζόμενη μονάδα υγείας).

Ιατρικές πράξεις Απεριόριστες ιατρικές πράξεις χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Διαγνωστικές εξετάσεις Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις με 100% κάλυψη.
Αν μία εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις συνεργαζόμενες μονάδες υγείας τότε καλύπτεται σε συγκεκριμένα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα.Δεν καλύπτονται οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε νοσοκομείο.
Επιπλέον παροχές
  • Ιατρικές συμβουλέςΙατρικές συμβουλές και οδηγίες 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, στη Γραμμή Υγείας 1010, από τους εξειδικευμένους γιατρούς και συνεργάτες της INTERAMERICAN.
  • Δεύτερη γνώμη από το παγκόσμιο δίκτυο “Best Doctors”
    Δεύτερη ιατρική γνώμη για τη διάγνωση – και τη θεραπευτική αγωγή που σας έχει συστηθεί, από τους Best Doctors, ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερους από 53.000 κορυφαίους γιατρούς, οι οποίοι έχουν απόλυτη εξειδίκευση σε 430 ειδικότητες και υποκατηγορίες, όσες φορές χρειαστεί.
  • Ειδική έκπτωση για νοσηλεία στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC Έκπτωση 30% στα έξοδα νοσηλείας αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC. Περιλαμβάνονται τα έξοδα χειρουργείου, δωματίου και τροφής.
Συνεργαζόμενες μονάδες υγείας
Αττική Στην Αττική οι υπηρεσίες παρέχονται από τις ιδιόκτητες μονάδες υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN, τη Γενική Κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και το Πολυϊατρείο MEDIFIRST.
Θεσσαλονίκη Στη Θεσσαλονίκη οι υπηρεσίες παρέχονται σε συνεργασία με τη Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης.