Με στόχο να εξασφαλίσει με προσιτό κόστος την πρόσβαση στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια είτε με πλήρη κάλυψη είτε σαν συμπληρωματικά των καλύψεων των ταμείων η Ιnteramerican δημιούργησε τα νέα προγράμματα MEDIHOSPITAL. Τα νέα προγράμματα MEDIHOSPITAL Benefit, Optimum & Freedom καλύπτουν το κόστος μιας ενδεχόμενης νοσηλείας και προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου. Οφέλη για τον πελάτη
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων (μεταξύ των οποίων και αυτές της INTERAMERICAN).
  • Ετήσιος δωρεάν προληπτικός έλεγχος (check up).
  • Παροχή Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας.
  • Η συμμετοχή του πελάτη στα έξοδα νοσηλείας αφορά ολόκληρο το έτος και όχι κάθε νοσηλεία.
  • Δυνατότητα ακόμη και για μηδενική συμμετοχή, μέσω της συμμετοχής του κοινωνικού ταμείου στα έξοδα νοσηλεία.
  • Υψηλά ανώτατα ετήσια όρια κάλυψης εξόδων νοσηλείας (έως €2.000.000).
  • Υψηλά επιδόματα νοσηλείας και χειρουργικής επέμβασης σε κρατικό νοσοκομείο.
  • Επισκέψεις σε “Χειρουργούς-Ειδικους Συνεργάτες” γιατρούς του δικτύου MEDISYSTEM για παροχή 2ης γνώμης.
  • Κύρος και αξιοπιστία από την INTERAMERICAN, μία μεγάλη και σίγουρη εταιρεία και την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός πανίσχυρου ευρωπαϊκού οικονομικού οργανισμού.
Η οικογένεια προγραμμάτων MEDIHOSPITAL περιλαμβάνει τα: Το πρόγραμμα έχει αντικατασταθεί και δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο για νέους πελάτες. Η πληροφόρηση δίνεται για ιστορικούς λόγους και οι καλύψεις που περιγράφονται ενδέχεται να διαφοροποιούνται με τους ισχύοντες όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Δείτε τα νέα πρόγραμματα της Interamerican