Το MEDIHOSPITAL Benefit είναι το φθηνότερο νοσοκομειακό πρόγραμμα της Interamerican. Με απαλλαγή 2000€ ή 10000€ για αυτόν που σε περίπτωσηνοσηλείας θα χρησιμοποιήσει και το ταμείο του ή και το ομαδικό του ασφαλιστήριο διαμορφώνει ένα πολύ ανταγωνιστικό κόστος ασφαλίστρων.

Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων.

MediHospital Benefit: Γενικά Χαρακτηριστικά
Ανώτατο όριο κάλυψης Έως και €800.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο
Επιλογή νοσοκομείου Ελεύθερη
Ανώτατο όριο συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας κάθε ασφαλιστική περίοδο €2.000 ή €10.000
Επιβάρυνση στα έξοδα νοσηλείας, αν νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη από αυτή που έχει επιλεγεί
  • Α’ θέση, €2.800 ή €11.000
  • LUX, €3.600 ή €12.000
  • SUITE, €4.500 ή €13.000
Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.

Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, στο εξωτερικό ή
λόγω «επείγοντος περιστατικού», η Εταιρία αποζημιώνει απολογιστικά.

Το απαλλασσόμενο ποσό εφαρμόζεται στο σύνολο των αναγνωριζομένων εξόδων (δωμάτιο & τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξετάσεις, αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου και αποκλειστικής νοσοκόμας).
Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα Το εκάστοτε απαλλασσόμενο ποσό
Με χρήση άλλου φορέα ασφάλισης
Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα καταβάλει ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που εισέπραξε από τον άλλο φορέα. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει καμία συμμετοχή.
Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας.
Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα Το ποσό συμμετοχής: μηδενίζεται (από €2.000) ή μειώνεται κατά 50% στις €5.000 (από €10.000)
Αν δεν ζητηθεί κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 μέρες ανά ασφαλιστική περίοδο)
Για κάθε μέρα νοσηλείας € 250
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 500
Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο & τροφή € 250
Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης
Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων 85%, μετά την αφαίρεση του απαλλασσομένου
Με χρήση άλλου φορέα ασφάλισης
Αν η αποζημίωση που εισέπραξε από τον άλλο φορέα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό συμμετοχής και το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα καταβάλει ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει καμία συμμετοχή.
Αν η αποζημίωση που εισέπραξε από τον άλλο φορέα είναι μικρότερη από το ποσό συμμετοχής και το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας..
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με την προσκόμιση αποδείξεων 100% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Αμοιβή “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργάτη” 100% καταβολή της αμοιβής απευθείας στον χειρουργό
Ιατρικές επισκέψεις σε χειρουργό του Δικτύου για παροχή 2ης γνώμης ανά ασφαλιστική περίοδο 2
Νοσηλεία για Χημειοθεραπεία
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία χωρίς χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία με χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Συμμετοχή έως το ετήσιο ποσό συμμετοχής. Καμία συμμετοχή ακόμα και αν ο κύριος φορέας καλύψει ποσό μικρότερο από το ετήσιο ποσό συμμετοχής
Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check up) NAI
ΆμεσηΒοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ