Το MEDIHOSPITAL Freedom είναι για αυτόν που θέλει την μέγιστη κάλυψη σε περίπτωση νοσηλείας. Με 100% καλύψη και 2.000.000€ ετήσιο όριο αποτελεί την ναυαρχίδα των νοσοκομειακών προγραμμάτων της Interamerican

Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων

MEDI Hospital Freedom:Νοσηλεία

Γενικά Χαρακτηριστικά
Ανώτατο όριο κάλυψης

Έως και €2.000.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο

Επιλογή νοσοκομείου

Ελεύθερη

Επιλογή δωματίου

Θέση SUITE, LUX ή Α

Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας

ΚΑΜΙΑ

Επιβάρυνση σε περίπτωση επιλογής ανώτερης θέσης νοσηλείας

15% για κάθε ανώτερη θέση

Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, στο εξωτερικό, σε επείγον περιστατικό, η Εταιρία αποζημιώνει απολογιστικά

Α. Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας

ΚΑΜΙΑ

Β. Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας

ΚΑΜΙΑ

Αν δεν ζητηθεί η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο)

Για κάθε μέρα νοσηλείας

€ 250

Για κάθε μέρα νοσηλείας που κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση

€ 500

Γ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή

€ 1.000

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας

ΚΑΜΙΑ

Δ. Νοσηλεία για «χειρουργείο μιας ημέρας» σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας

ΚΑΜΙΑ

Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων

100% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων

Αμοιβή “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργάτη”

100% καταβολή της αμοιβής απευθείας στον χειρουργό

Ιατρικές επισκέψεις σε χειρουργό του Δικτύου για παροχή 2ης γνώμης

2

Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου
Επίδομα τοκετού

€3.000 μετά την 2ετία

Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεχγος (check up) ΝΑΙ
Άμεση Βοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010»

Απεριόριστη

Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού

ΝΑΙ