Το MEDISYSTEM Benefit είναι το φθηνότερο πρόγραμμα MEDISYSTEM. Με απαλλαγή 2.000€ ή 10.000€ διαμορφώνει ανταγωνιστικό κόστος για αυτόν που χρησιμοποιεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά θα χρησιμοποιήσει και το ταμείο του ή το ομαδικό του ασφαλιστήριο σε περίπτωση νοσηλείας.

Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων

Ιατρικές Επισκέψεις

Επισκέψεις & Ιατρικές Πράξεις σε γιατρούς του Δικτύου MEDISYSTEM κάθε ασφαλιστική περίοδο Απεριόριστες (10€ συμμετοχή ανά επίσκεψη).
Επισκέψεις σε Ομοιοπαθητικούς γιατρούς & Βελονιστές του Δικτύου MEDISYSTEM κάθε ασφαλιστική περίοδο (σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη) Έως και 6 επισκέψεις, για κάθε μέλος
Επισκέψεις γιατρών στο σπίτι κάθε ασφαλιστική περίοδο (σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη)
Επισκέψεις σε γιατρούς εκτός Δικτύου Υγείας λόγω «επείγοντος περιστατικού» που θα συμβεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου και σε περιοχή που δεν υπάρχει Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας (απολογιστικά) Έως 30€ ανά επίσκεψη
Επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας που δεν υπάρχει στο Δίκτυο Υγείας, με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας (απολογιστά) Έως €30 ανά επίσκεψη

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις εντός Δικτύου Υγείας με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας Απεριόριστες, 20% συμμετοχή (επί του τιμιλογίου της INTERAMERICAN) 100% κάλυψη στο Medifirst & στην Αθηναϊκή κλινική
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας λόγω «επείγοντος περιστατικού» που θα συμβεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου και σε περιοχή που δεν υπάρχει Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας (απολογιστικά) 70% της δαπάνης
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας, σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησής τους σε Διαγνωστικό Κέντρο του Δικτύου Υγείας, με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας (απολογιστά) Απεριόριστες, 20% συμμετοχή
Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεχγος (Check up) και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από γιατρό του Δικτύου Υγείας ΝΑΙ

Νοσηλεία

Γενικά Χαρακτηριστικά

Ανώτατο όριο κάλυψης Έως και 800.000€ κάθε ασφαλιστική περίοδο
Επιλογή νοσοκομείου Ελεύθερη
Ανώτατο όριο συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας κάθε ασφαλιστική περίοδο 2.000€ ή 10.000€
Επιβάρυνση στα έξοδα νοσηλείας, αν νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη από αυτή που έχει επιλεγεί
  • Α’ θέση, 2.800€ ή 11.000€
  • LUX, 3.600€ ή 12.000€
  • SUITE, 4.500€ ή 13.000€
Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.
Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, στο εξωτερικό ή λόγω «επείγοντος περιστατικού», η Εταιρία αποζημιώνει απoλογιστικά.
Το απαλλασσόμενο ποσό εφαρμόζεται του συνόλου των αναγνωριζομένων εξόδων (δωμάτιο & τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εξετάσεις, αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου και αποκλειστικής νοσοκόμας).

Α. Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)

Α.1 Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) Το εκάστοτε απαλλασσόμενο ποσό
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) Το εκάστοτε απαλλασσόμενο ποσό και επιπλέον το 40% των αναγνωρισμένων εξόδων μετά την αφαίρεση του εκάστοτε απαλλασσόμενου ποσού

Α.2 Με χρήση άλλου φορέα ασφάλισης

Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα καταβάλει ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που εισέπραξε από τον άλλο φορέα. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει καμία συμμετοχή.
Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας.
Νοσηλεία χωρίς παραπεμπτικό
Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα καταβάλει το 60% της διαφοράς των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που εισέπραξε από τον άλλο φορέα.
Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας.

Β. Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα

Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης

Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα Το ποσό συμετοχής ή: μηδενίζεται (από €2.000) ή μειώνεται κατα 50% στις €5.000 (από €10.000)

Αν δεν ζητηθεί κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 μέρες ανά ασφαλιστική περίοδο)

Με παραπεμπτικό

Για κάθε μέρα νοσηλείας € 250
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 500
Χωρίς παραπεμπτικό  
Για κάθε μέρα νοσηλείας € 100
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 200

Γ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο & τροφή € 250

Γ.1 Χωρίς χρήση άλλου φορέα ασφάλισης

Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων (με παραπεμπτικό) 85%, μετά την αφαίρεση του απαλλασσομένου
Ποσοστό κάλυψης των αναγνωριζομένων εξόδων (χωρίς παραπεμπτικό) 60%, μετά την αφαίρεση του απαλλασσομένου

Γ.2 Με χρήση άλλου φορέα ασφάλισης

Νοσηλεία με παραπεμπτικό

Αν η αποζημίωση που εισέπραξε από τον άλλο φορέα είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό συμμετοχής και το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα καταβάλει ολόκληρη τη διαφορά μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος δεν θα έχει καμία συμμετοχή.

Αν η αποζημίωση που εισέπραξε από τον άλλο φορέα είναι μικρότερη από το ποσό συμμετοχής και το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο Ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας..
Νοσηλεία χωρίς παραπεμπτικό

Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα καταβάλει το 60% της διαφοράς μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας.

Αν το ποσό που κατέβαλλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσό συμμετοχής (απαλλασσόμενο ποσό), η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας

Δ. Νοσηλεία για Χημειοθεραπεία

Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία χωρίς χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Συμμετοχή έως το ετήσιο ποσό συμμετοχής.
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία με χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Καμία συμμετοχή ακόμα και αν ο κύριος φορέας καλύψει ποσό μικρότερο από το ετήσιο ποσό συμμετοχής

Άμεση Βοήθεια

Χρήση «ΓραμμήςΥγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ

Το πρόγραμμα έχει αντικατασταθεί και δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο για νέους πελάτες. Η πληροφόρηση δίνεται για ιστορικούς λόγους και οι καλύψεις που περιγράφονται ενδέχεται να διαφοροποιούνται με τους ισχύοντες όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

Δείτε τα νέα πρόγραμματα της Interamerican