Το MEDISYSTEM Freedom είναι για αυτόν που θέλει την μέγιστη κάλυψη. Με 100% κάλυψη τόσο σε γιατρούς όσο και σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία και όριο 2.000.000€ το χρόνο αποτελεί την ναυαρχίδα των προγραμμάτων MEDISYSTEM.

Ιατρικές Επισκέψεις

Επισκέψεις & ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του Δικτύου MEDISYSTEM κάθε ασφαλιστική περίοδο Απεριόριστες
Επισκέψεις σε γιατρούς εκτός Δικτύου Υγείας κάθε ασφαλιστική περίοδο (απολογιστικά) Έως και €500
Επισκέψεις σε Ομοιοπαθητικούς γιατρούς & Βελονιστές εντός Δικτύου Υγείας κάθε ασφαλιστική περίοδο Έως και 12
Επισκέψεις γιατρών Δικτύου Υγείας στο σπίτι όλο το 24ωρο σε περίπτωση που κριθεί ιατρικά αναγκαίο από τη «Γραμμή Υγείας 1010» ΝΑΙ
(Αθήνα & Θεσσαλονίκη χωρίς καμιά επιβάρυνση)

Διαγνωστικές Εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις εντός Δικτύου Υγείας κάθε ασφαλιστική περίοδο (με παραπεμπτικό) Απεριόριστες
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας κάθε ασφαλιστική περίοδο (απολογιστικά) Έως και €1.000
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας, σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησής τους σε Διαγνωστικό Κέντρο του Δικτύου Υγείας, με παραπεμπτικό (απολογιστικά) 100% της δαπάνης
Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεχγος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από γιατρό του Δικτύου Υγείας ΝΑΙ

Νοσηλεία

Γενικά Χαρακτηριστικά

Ανώτατο όριο κάλυψης Έως και €2.000.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο
Επιλογή νοσοκομείου Ελεύθερη
Επιλογή δωματίου Θέση SUITE, LUX ή Α
Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας ΚΑΜΙΑ
Επιβάρυνση σε περίπτωση επιλογής ανώτερης θέσης νοσηλείας 15% για κάθε ανώτερη θέση
Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο. Σε περιπτώσεις νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, στο εξωτερικό, σε επείγον περιστατικό, η Εταιρία αποζημιώνει απολογιστικά
Α. Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (με χρήση παραπεμπτικού) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (χωρίς χρήση παραπεμπτικού) 20%
Β. Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (με χρήση παραπεμπτικού) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (χωρίς χρήση παραπεμπτικού) 20%
Αν δεν ζητηθεί η κάλυψη των εξόδων νοσηλείας παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο):
Με παραπεμπτικό
Για κάθε μέρα νοσηλείας
€ 250
Για κάθε μέρα νοσηλείας που κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 500
Χωρίς παραπεμπτικό
Για κάθε μέρα νοσηλείας
€ 100
Για κάθε μέρα νοσηλείας που κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση
€ 200
Γ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή € 1.000
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (με χρήση παραπεμπτικού) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (χωρίς χρήση παραπεμπτικού) 20%
Δ. Νοσηλεία για «χειρουργείο μιας ημέρας» σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (με χρήση παραπεμπτικού) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας (χωρίς χρήση παραπεμπτικού) 20%
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων (με χρήση παραπεμπτικού) 100% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Αμοιβή “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργάτη” 100% καταβολή της αμοιβής απευθείας στο χειρουργό
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων (χωρίς χρήση παραπεμπτικού) 80% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Καλύψεις Μητρότητας
Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου εντός Δικτύου Υγείας ΝΑΙ
Παρακολούθηση εγκυμοσύνης από γιατρό του Δικτύου Υγείας (χωρίς όρια επισκέψεων) ΝΑΙ
Επίδομα τοκετού €3.000 μετά την 2ετία
Άμεση Βοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ
Η Εταιρία θα καταβάλει το 50% της διαφοράς μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας.
Καλύψεις Μητρότητας
Επίδομα τοκετού €1.000 μετά την 5ετία
Άμεση Βοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ