Το MEDISYSTEM Optimum με κάλυψη 80% απευθύνεται σε εκείνον που χρησιμοποιεί την πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά χρησιμοποιώντας το ταμείο του σε περίπτωση νοσηλείας σχεδόν μηδενίζεται η δική του συμμετοχή

Δείτε παραδείγματα αποζημιώσεων

Ιατρικές Επισκέψεις

Επισκέψεις και ιατρικές πράξεις σε γιατρούς του Δικτύου MEDISYSTEM κάθε ασφαλιστική περίοδο Απεριόριστες (€10 συμμετοχή ανά επίσκεψη)
Επισκέψεις σε γιατρούς Ομοιοπαθητικούς και Βελονιστές του Δικτύου MEDISYSTEM κάθε ασφαλιστική περίοδο (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) Έως και 6 επισκέψεις για κάθε μέλος
Επισκέψεις γιατρών Δικτύου Υγείας στο σπίτι (καθημερινά από 23:00 έως 08:00 – Σαββατοκύριακα και αργίες όλο το 24ωρο) σε περίπτωση που κριθεί ιατρικά αναγκαίο από τη «Γραμμή Υγείας 1010» Σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, €15 ανά επίσκεψη
Επισκέψεις σε γιατρούς εκτός Δικτύου Υγείας λόγω «επείγοντος περιστατικού» που θα συμβεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου και σε περιοχή που δεν υπάρχει Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας (απολογιστικά) Έως €50 ανά επίσκεψη
Επισκέψεις σε γιατρό ειδικότητας που δεν υπάρχει στο Δίκτυο Υγείας, με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας (απολογιστικά) Έως €50 ανά επίσκεψη
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Διαγνωστικές εξετάσεις εντός Δικτύου Υγείας με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας Απεριόριστες, 20% συμμετοχή (επί του τιμιλογίου της INTERAMERICAN) 100% κάλυψη στο Medifirst & στην Αθηναϊκή κλινική
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας λόγω «επείγοντος περιστατικού» που θα συμβεί σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο της μόνιμης διαμονής του Ασφαλισμένου και σε περιοχή που δεν υπάρχει Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας (απολογιστικά) 70% της δαπάνης
Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας, σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησής τους σε Διαγνωστικό Κέντρο του Δικτύου Υγείας, με παραπεμπτικό από γιατρό του Δικτύου Υγείας (απολογιστικά) Απεριόριστες (20% συμμετοχή)
Ολοκληρωμένος ετήσιος προληπτικός έλεχγος (check up) και αξιολόγηση αποτελεσμάτων από γιατρό του Δικτύου Υγείας ΝΑΙ
Νοσηλεία
Γενικά Χαρακτηριστικά
Ανώτατο όριο κάλυψης Έως και €1.000.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο
Επιλογή νοσοκομείου Ελεύθερη
Επιλογή δωματίου Θέση Α ή Β
Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα αναγνωριζόμενα έξοδα κάθε ημερολογιακό έτος 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Επιβάρυνση στα έξοδα νοσηλείας, σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση από αυτή που έχει επιλεγεί 15% για κάθε ανώτερη θέση
Η Εταιρία αποζημιώνει απευθείας περιπτώσεις νοσηλείας σε συμβεβλημένο νοσοκομείο.
Η συμμετοχή του 20% εφαρμόζεται σε όλα τα αναγνωριζόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής χειρουργού & αναισθησιολόγου (εκτός από την περίπτωση “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργατη”)
Α. Νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα (συμβεβλημένο ή μη)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ημερολογιακό έτος)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) 50%, (η συμμετοχή δεν υπολογίζεται στο ανώτατο όριο των €5.000)
Β. Νοσηλεία σε Κρατικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) 50%, η συμμετοχή δεν υπολογίζεται στο ανώτατο όριο των €5.000
Αν δεν ζητηθεί κάλυψη των εξόδων νοσηλείας παρέχεται ημερήσιο επίδομα (με όριο 5 ημέρες ανά ασφαλιστική περίοδο)
Με παραπεμπτικό
Για κάθε μέρα νοσηλείας: € 250
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 500
Χωρίς παραπεμπτικό
Για κάθε μέρα νοσηλείας: € 100
Για κάθε μέρα νοσηλείας αν κατά τη διάρκειά της έγινε χειρουργική επέμβαση € 200
Γ. Νοσηλεία στο Εξωτερικό
Ανώτατο ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή € 500
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ημερολογιακό έτος)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) 50%, (η συμμετοχή δεν υπολογίζεται στο ανώτατο όριο των €5.000)
Δ. Νοσηλεία για «χειρουργείο μιας ημέρας»
Δ.1 Συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) ΚΑΜΙΑ
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) 50%, (η συμμετοχή δεν υπολογίζεται στο ανώτατο όριο των €5.000)
Δ.2 Μη συμβεβλημένο Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (με παραπεμπτικό) 10% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Συμμετοχή στα αναγνωριζόμενα έξοδα (χωρίς παραπεμπτικό) 50%, (η συμμετοχή δεν υπολογίζεται στο ανώτατο όριο των €5.000)
Ε. Νοσηλεία για Χημειοθεραπεία
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία χωρίς χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης 20% (maximum συμμετοχή €5.000 κάθε ασφαλιστική περίοδο)
Συμμετοχή σε χημειοθεραπεία με χρήση του κύριου φορέα ασφάλισης Καμία συμμετοχή, ακόμα και αν ο κύριος φορέας καλύπτει ποσοστό μικρότερο από την συμμετοχή του ασφαλισμενου
ΣΤ. Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων (με παραπεμπτικό) 80% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Αμοιβή “Χειρουργού-Ειδικού Συνεργατη” 100% καταβολή της αμοιβής απευθείας στον χειρουργό
Αμοιβές Χειρουργού και Αναισθησιολόγου με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων (χωρίς παραπεμπτικό) 50% του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων
Ζ. Κάλυψη εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση χρήσης άλλου φορέα ασφάλισης
Αν το ποσό που κατέβαλε ο άλλος φορέας είναι μικρότερο από το ποσοστό συμμετοχής, η Εταιρία θα υπολογίσει την αποζημίωση σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο άλλος φορέας. Δηλαδή ο ασφαλιζόμενος θα επωφεληθεί το ποσό που θα καταβάλει ο άλλος φορέας ασφάλισης.
Νοσηλεία χωρίς παραπεμπτικό
Η Εταιρία θα καταβάλει το 50% της διαφοράς μεταξύ των αναγνωριζομένων εξόδων και του ποσού που κατέβαλε ο άλλος φορέας.
Καλύψεις Μητρότητας
Επίδομα τοκετού €1.000 μετά την 5ετία
Άμεση Βοήθεια
Χρήση «Γραμμής Υγείας 1010» Απεριόριστη
Υγειονομική μεταφορά και αερομεταφορά, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ΝΑΙ