Το Lady Care Gold είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης και φροντίδας της υγείας σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις γυναίκες εστιάζοντας σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο: το γυναικολογικό καρκίνο.

Παροχές

ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΚαταβάλλεται εφάπαξ κεφάλαιο με τη διάγνωση γυναικολογικού καρκίνου και το οποίο η γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.€ 30.000

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις ετησίως (Τεστ Παπ και Μαστογραφία) για πρόληψη γυναικολογικών προβλημάτων στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα.

NAI
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα με τη διάγνωση γυναικολογικού καρκίνου και για περίοδο 12 μηνών.

€ 500
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Καταβάλλεται ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα νοσηλείας σχετιζόμενη με το γυναικολογικό καρκίνο, ανάλογα με το επίπεδο κάλυψης, και για μέγιστη διάρκεια νοσηλείας 100 ημερών.

€ 100
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Καταβάλλεται επίδομα για χειρουργική επέμβαση σχετιζόμενη με το γυναικολογικό καρκίνο και σύμφωνα με πίνακα ποσοστών (%)

χειρουργικής επέμβασης γυναικολογικού καρκίνου.

Ποσοστό (%) των € 2.000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Καταβάλλεται επίδομα σε περίπτωση που η ασφαλισμένη υποβληθεί σε χειρουργική επανορθωτική επέμβαση για αποκατάσταση των αποτελεσμάτων χειρουργικής επέμβασης σχετιζόμενης με το γυναικολογικό καρκίνο.

€ 1.000

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Η παροχή της Εφάπαξ Αποζημίωσης και του Μηνιαίου Επιδόματος Υποστήριξης είναι πληρωτέα εφόσον η ασφαλισμένη βρίσκεται στη ζωή μετά από τριάντα (30) ημέρες από τη διάγνωση του γυναικολογικού καρκίνου, ενώ προϋπόθεση για την πληρωμή όλων των παροχών είναι η καλυπτόμενη πάθηση να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου.
  • Το δικαίωμα για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο θεμελιώνεται εφόσον συμπληρωθούν 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμβολαίου.
  • Δίνεται σε ασφαλισμένες από 18-64 ετών ενώ καλύπτει μέχρι τα 70 έτη.
  • Τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται κάθε 5 χρόνια με βάση την ηλικία της ασφαλισμένης κατά τον χρόνο της αναπροσαρμογής.
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Metlife
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Smart Insurance