Είμαστε μαζί, στα μικρά ή μεγαλύτερα εμπόδια του δρόμου σου

Πρόγραμμα πρόληψης και φροντίδας της υγείας, που εστιάζει στο γυναικολογικό καρκίνο

2 Επίπεδα Παροχών

  • GOLD
  • PLATINUM

Δυνατότητα κάλυψης έως και την Ηλικία των 75

Έναρξη Κάλυψης

3 μήνες μετά την Έναρξη του Προγράμματος

Ολοκληρωμένη Κάλυψη

Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος στα Συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα

  • Test PAP
  • Ψηφιακή Μαστογραφία

Μηνιαίο Επίδομα Υποστήριξης

€500 για 12 μήνες

Εφάπαξ Επίδομα σε περίπτωση διάγνωσης Γυναικολογικού Καρκίνου

μέχρι € 40.000

Επίδομα Αισθητικής Χειρουργικής Αποκατάστασης

€ 2.000

Καταβολή Παροχών

1 μήνα μετά τη Διάγνωση, ανεξαρτήτως Νοσηλείας

Δυνατότητα συνδυασμού με Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης