Φροντίστε την υγεία σας συστηματικά  και με προσιτό κόστος με το πρόγραμμα MediCare Generation Next.

Το MediCare Generation Next σας εξασφαλίζει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, για να μπορείτε να διαγνώσετε έγκαιρα κάθε πιθανό κίνδυνο για την υγεία σας.

Παροχές

  • Διαγνωστικές εξετάσεις αξίας έως € 2.000 το χρόνο, με κάλυψη του κόστους έως και 100% αν κάνετε χρήση του δημόσιου Ασφαλιστικού σας Φορέα.
  • Έκπτωση 40% στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων, σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ορίου.
  • Δυνατότητα ετήσιου Check-up σε προνομιακές τιμές.
  • 5 Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις το χρόνο στο Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Γιατρών.
  • Ιατρικές επισκέψεις σε προσυμφωνημένες τιμές.
  • Δυνατότητα κάλυψης εφ’ όρου ζωής.
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Metlife
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Smart Insurance