Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα MEDIPLAN αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση κάλυψης των αναγκών Νοσηλείας. Προσφέρει την επιδοματικού χαρακτήρα κάλυψη για νοσηλεία σε περίπτωση Ασθένειας ή Ατυχήματος. Παρέχει 4 επίπεδα επιδοματικών παροχών:

                             Silver – Gold – Platinum – Diamond

και ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις δυνατότητές του.

  • Συνδυάζεται ιδανικά με νοσοκομειακά προγράμματα προκειμένου να μειωθεί το εκπιπτόμενο ποσό.
  • Δίνεται και για περιπτώσεις χρήσης κρατικών νοσοκομείων.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Ηλικίες Ασφάλισης: 3 μηνών έως 64 ετών.
  • Παρέχεται ισοβιότητα, εφόσον παρέμεινε χωρίς διακοπή σε ισχύ από το 60οστό έτος έως και το 70οστό έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου.
  • Τα παιδιά, ως καλυπτόμενα μέλη, μπορούν να ασφαλιστούν από 3 μηνών μέχρι την ηλικία των 21 ετών, ή μέχρι την ηλικία των 24 ετών, εάν σπουδάζουν.
  • Συνέχιση ασφάλισης – εγγύηση ασφαλισιμότητας για όλα τα προστατευόμενα μέλη.
ΠΑΡΟΧΕΣ SILVER GOLD PLATINUM DIAMOND
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ Δ+Τ 20€ 40€ 60€ 100€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Μ.Ε.Θ. 20€ 40€ 60€ 100€
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΡΡΩΣΗΣ Ημέρες νοσηλείας Χ 2 10 € 20 € 30 € 50€
ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ έως 1.000 € έως 1.500 € έως 2.000 € έως 2.000 €
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 25 % του επιδόματος της αντίστοιχης χειρουργικής επέμβασης
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ 75 € 100 € 125 € 175 €
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 50 € 50 € 50 € 50 €
ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 40 € 60 € 80 € 120 €
ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΓΝ/ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20 € 30 € 40 € 60 €
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Metlife
  • Δωρεάν παροχές υγείας για τους πελάτες της Smart Insurance