Επιπλέον παροχές

Εκτός από τα αναφερόμενα στον παραπάνω πίνακα, παρέχονται τα ακόλουθα:

  • Εφαρμογή μόνο του 50% του απαλλασσόμενου ποσού σε περίπτωση νοσηλείας εξαιτίας ατυχήματος.
  • Εφαρμογή μόνο του 50% του απαλλασσόμενου ποσού σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση.
  • Κατάργηση παρακράτησης του απαλλασσόμενου ποσού σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
  • Έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα των παιδιών όταν ασφαλίζεται, στο ίδιο συμβόλαιο, τουλάχιστον ένας από τους γονείς.
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων. Αν ο Λήπτης της Ασφάλισης απολυθεί από την εργασία του ή διακόψει αναγκαστικά (πτώχευση) την επαγγελματική του δραστηριότητα, σε περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του ετησίου ασφαλίστρου του επομένου Ασφαλιστηρίου του, εφόσον αυτό συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που είναι άνεργος.
  • Ταξιδιωτική Βοήθεια. Πλήρης κάλυψη Ταξιδιωτικής Βοήθειας όταν ο Ασφαλιζόμενος βρίσκεται σε απόσταση άνω των 50 χλμ. από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Η κάλυψη περιλαμβάνει: Υγειονομική μεταφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υγειονομικό επαναπατρισμό (εξωτερικό), κάλυψη εξόδων επιστροφής – επαναπατρισμού συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εξωτερικό μέχρι το ποσό των € 7.400, κάλυψη εξόδων επίσκεψης συγγενούς προσώπου σε περίπτωση νοσηλείας του Ασφαλιζόμενου, κάλυψη εξόδων παράτασης διαμονής του Ασφαλιζόμενου εξαιτίας ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας, κάλυψη εξόδων πρόωρης επιστροφής σε περίπτωση θανάτου μέλους της οικογένειας, μεταφορά σορού, διαβίβαση επειγόντων μηνυμάτων, κάλυψη εξόδων αντικατάστασης διαβατηρίου σε περίπτωση απώλειας.
  • Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας, παρέχεται η δυνατότητα λήψης δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης από εξειδικευμένο ιατρό της αλλοδαπής, με τη χρήση τεχνικών μέσων και μεθόδων επικοινωνίας που δεν απαιτούν την κλινική εξέταση του ασθενούς.
  • Προληπτικός έλεγχος υγείας (Check up). Από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστήριου συμβολαίου η Εταιρία παρέχει σε όλους τους ασφαλισμένους ένα προληπτικό έλεγχο υγείας (Check up), μια φορά κατά τη διάρκεια κάθε ασφαλιστικής περιόδου. Η εταιρία καλύπτει το κόστος απευθείας στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και τους γιατρούς, συνεργαζόμενου Δικτύου
  • Privilege Club. Το Privilege Club είναι ένα σύνολο καλύψεων και υπηρεσιών που παρέχονται στον Ασφαλιζόμενο μέσω συνεργαζόμενων, με την Εταιρία, τρίτων φορέων.