Η άγνοια κάποιου όρου δημιουργεί αμφισβητήσεις. Ο καλύτερος χρόνος για να πληροφορηθεί ο πελάτης τους όρους του συμβολαίου του είναι κατά την αγορά του και κατά τη διαδικασία παράδοσης του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλιστικό σύμβουλο στον πελάτη. (Προφανώς δεν προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα με ένα κλικ ότι έχετε ενημερωθεί με τους όρους σε onlineπλατφόρμες!!}

Το σίγουρο είναι ότι ένα ασφαλιστήριο υγείας δεν καλύπτει τα πάντα. Υπάρχουν ορισμοί ,γενικοί , ειδικοί όροι και εξαιρέσεις και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις δηλώσεις και το ιατρικό ιστορικό του πελάτη , που μαζί με το συμβόλαιο αποτελούν την ασφάλιση. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Η ατομική ασφάλιση υγείας είναι προαιρετική οπότε κάποιος με βεβαρημένο ιστορικό έχει μεγαλύτερη πιθανότητα ή βεβαιότητα να κάνει χρήση του ασφαλιστηρίου και να ξοδέψει χρήματα των υπολοίπων. Ως γνωστόν οι αποζημιώσεις καθορίζουν και το ασφάλιστρο και τη συνέχιση του προγράμματος. Οι εξαιρέσεις και οι ξεκάθαροι όροι βοηθούν στην δικαιότερη κατανομή των ωφελημάτων του ασφαλιστηρίου στους πελάτες.

Ένα ασφαλιστήριο που θα αποζημίωνε όλους! κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε να σταθεί λόγω υπέρογκου ασφαλίστρου.

Το ίδιο δεν ισχύει βέβαια σε ένα ομαδικό ασφαλιστήριο μιας εταιρίας 100 π.χ. ατόμων όπου η ασφάλιση γίνεται χωρίς την συμπλήρωση ιατρικού ιστορικού δεδομένου ότι λόγω της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης δεν μπορεί να ξεφεύγει από τον μέσο όρο νοσηρότητας του πληθυσμού.