Κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών Επιλογή μεταξύ 3 επιπέδων ανώτατου ορίου κάλυψης της δαπάνης νοσηλείας:
1.500.000€
600.000€
200.000€

 • 100% κάλυψη στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία.
 • 80% κάλυψη στον υπόλοιπο κόσμο.
Συμμετοχή στη δαπάνη νοσηλείας Επιλογή μεταξύ 4 επιπέδων συμμετοχής στη δαπάνη ανά νοσηλεία 500 €, 1.500 € 5.000 € & 9.000 €. Στις πιο κάτω περιπτώσεις η συμμετοχή στη δαπάνη μηδενίζεται:

 • Χρήση φορέα, εάν έχει επιλεγεί 500 € συμμετοχή στη δαπάνη.
 • Σε σοβαρά περιστατικά (καρδιά και καρκίνος) με χρήση φορέα, εάν έχει επιλεγεί 1.500 € συμμετοχή στη δαπάνη.
 • Μετά από 2 διαφορετικές νοσηλείες το ίδιο έτος.
 • Σε περίπτωση επείγοντος στο εξωτερικό.
Ημερήσιο νοσήλιο Επιλογή μεταξύ 4 επιπέδων Θέση Lux, θέση Α΄, θέση Β’, θέση Γ’.
Νοσηλεία σε συμβεβλημένα με την ΑΧΑ νοσηλευτήρια
 • Ελλάδα: Απευθείας εξόφληση σε όλα τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια.
 • Εξωτερικό: Απευθείας εξόφληση για προγραμματισμένη νοσηλεία που πραγματοποιείται στο Δίκτυο νοσηλευτηρίων εξωτερικού.

Επιλέον στο εξωτερικό, η ΑΧΑ αναλαμβάνει:

 • Τη διαχείριση του περιστατικού.
 • Την υγεινομική μεταφορά προς το νοσηλευτήριο σε αδυναμία μετακίνησης.
 • Τον επαναπατρισμό σε αδυναμία μετακίνησης.
Νοσηλεία σε Ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια
 • Απευθείας εξόφληση.
 • Μείωση συμμετοχής.
  • Μείωση της συμμετοχής στα 750€ σε νοσηλείες με διανυκτέρευση, με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ, εάν έχει επιλεγεί 1.500€ εκπιπτόμενο.
  • Μείωση της συμμετοχής στα 1.000€ σε νοσηλείες χωρίς διανυκτέρευση, με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ, εάν έχει επιλεγεί 1.500€ εκπιπτόμενο.
 • Προνομιακές υπηρεσίες.
  • Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Δωρεάν αναβάθμιση θέσης (Γ’ –> Β’), προσωπικός συνοδός.
  • Όμιλος Ευρωκλινικής: Δωρεάν αναβάθμιση θέσης (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα), προσωπικός συνοδός.
  • Mediterraneo: Δωρεάν αναβάθμιση θέσης (από Γ’ σε B’, από Β’ σε Α’, από Α’ σε Lux).
  • Απορρόφηση της συμμετοχής 20% με μέγιστο ποσό τα 200 € στις καλυπτόμενες
   ενδοσκοπικές πράξεις επεμβατικού χαρακτήρα του Mediσυν 2.
  • Επιπλέον παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Επισκεφτείτε το axa.gr για περαιτέρω πληροφορίες.
Νοσηλεία σε μη συμβεβλημένα με την ΑΧΑ νοσηλευτήρια στην Ελλάδα
 • Σε προγραμματισμένη νοσηλεία ο πελάτης ενημερώνει τη Γραμμή Υγείας πριν την εισαγωγή, διαφορετικά συμμετέχει στη δαπάνη κατά 15%.
 • Σε επείγουσα νοσηλεία, ενημέρωση της ΑΧΑ εντός 48 ωρών.
  Κατά την έξοδό του πληρώνει το νοσηλευτήριο και στη συνέχεια η ΑΧΑ, βάσει των αναγνωρισμένων εξόδων, του επιστρέφει τη δαπάνη.
Αμοιβές γιατρών
 • Συμβεβλημένα: 100% βάσει αναγνωρισμένων εξόδων.
 • Μη συμβεβλημένα: Λογικά και συνήθη.
Μονάδα εντατικής θεραπείας ή/και μονάδα αυξημένης φροντίδας 100% κάλυψη της δαπάνης.
Κάλυψη αποκλειστικής νοσοκόμου ή συνοδού Καλύπτεται για 2 μήνες όλο το 24ωρο η αποκλειστική νοσοκόμα ή η συνοδεία ανηλίκου/ενηλίκου με 100€ για κάθε μέρα νοσηλείας.
Νοσηλεία σε δημόσιο νοσηλευτήριο
 • Πλήρης κάλυψη χωρίς συμμετοχή, εάν ο πελάτης έχει επιλέξει συμμετοχή στη δαπάνη 500€ ή 1.500€.
 • Μείωση της συμμετοχής κατά 50%, εάν ο πελάτης έχει επιλέξει συμμετοχή στη δαπάνη 5.000€ ή 9.000€.
Επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε επείγουσα νοσηλεία στο εξωτερικό Έξοδα επείγουσας νοσηλείας μέχρι 10.000€. Με αυτήν την παροχή σε περίπτωση επείγοντος στο Εξωτερικό μηδενίζεται η συμμετοχή του πελάτη.
Χειρουργικό επίδομα (bonus μη χρήσης Σε περίπτωση μη χρήσης του προγράμματος, προσφέρεται στον πελάτη χειρουργικό επίδομα από 300€ έως
1.000€ ανάλογα με τη βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης και το ύψος της συμμετοχής στη δαπάνη νοσηλείας.
Μοριακή βιολογία και ρομποτική Η δαπάνη καλύπτεται από την ΑΧΑ, βάσει των αναγνωρισμένων εξόδων.
Τεχνητά Μέλη Μέχρι 10.000 €.
AIDS Η δαπάνη καλύπτεται από την ΑΧΑ, βάσει των αναγνωρισμένων εξόδων μέχρι 25.000€.
Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία Καλύπτονται μέχρι 1.000€ οι εξετάσεις, οι επισκέψεις σε γιατρούς, τα φάρμακα, οι φυσικοθεραπείες κ.λπ.
Νοσηλεία στο σπίτι / Αποκλειστική στο σπίτι Μέχρι 1.000€ (συνολικά μαζί με τα έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία). Ειδικά για μετεγχειρητική
φροντίδα καλύπτονται 5 επισκέψεις των 50€ από γιατρό ή νοσοκόμο.
Ενδοσκοπήσεις & επεμβατικές πράξεις χωρίς νοσηλεία Καλύπτονται μέχρι 1.000€ & 20% συμμετοχή του πελάτη:

 • Γαστροσκόπηση.
 • Κυστεοσκόπηση.
 • Κολονοσκόπηση.
 • Βρογχοσκόπηση.
 • FNA μαστού και θυρεοειδούς.
 • Βιοψία οστεομυελική.
 • Βιοψία διορθική προστάτη.
2η ιατρική γνωμάτευση Από την ΑΧΑ Assistance, η οποία έχει την ανάλογη τεχνογνωσία και δίκτυα εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτηρίων σε όλο των κόσμο, για να γίνει σωστή διαχείριση μιας δύσκολης περίπτωσης.
Ημερήσια νοσηλεία (ODC)
 • Καλύπτονται μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου.
 • Το εκπιπτόμενο 500€, με χρήση κοικωνικού φορέα, μηδενίζεται.
 • Στα Ειδικά συμβεβλημένα νοσηλευτήρια:
  • Το εκπιπτόμενο 1.500€, με χρήση ΕΟΠΥΥ, μειώνεται στα 1.000€.
Δαπάνες αποκατάστασης μετά από σοβαρά περιστατικά Μέχρι 10.000€, σε κέντρα αποκατάστασης που έχουν άδεια από το κράτος και λειτουργούν για το σκοπό αυτό.
Επείγουσα μεταφορά εντός Ελλάδας Καλύπτεται χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό, η μεταφορά με το πιο κατάλληλο μέσο (αεροπλάνο, ελικόπτερο, ταξί κ.λπ.) στο καταλληλότερο νοσηλευτήριο όπου κι αν βρίσκεται ο πελάτης στην Ελλάδα.
Έξοδα μεταφοράς με ασθενοφόρο Καλύπτονται μέχρι 500€ τη φορά, για τη μεταφορά προς και από το νοσηλευτήριο.
Ταξιδιωτική βοήθεια στην Ελλάδα (50 χλμ. από τον τόπο κατοικίας) και το εξωτερικό, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
 • Ελλάδα: Μεταφορά σε αδυναμία μετακίνησης, επίσκεψη και διανυκτέρευση συγγενή.
 • Εξωτερικό: Μεταφορά σε αδυναμία μετακίνησης, αποστολή γιατρού, επιστροφή και επαναπατρισμό ασθενών, επίσκεψη και διανυκτέρευση συγγενή, παράταση διαμονής για ανάρρωση, αποστολή φαρμάκων.

Προαιρετικές παροχές

Για την πληρέστερη κάλυψη του πελάτη, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας Mediσυν 2 μπορεί να επεκταθεί, με την προσθήκη επιπλέον παροχών όπως:

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (Mediσυν Care)

Πρόγραμμα εξωνοσοκομειακών παροχών στα νοσηλευτήρια του Ομίλου “Ιατρικό Αθηνών” αλλά και στα συνεργαζόμενα με τον Όμιλο διαγνωστικά κέντρα και γιατρούς σε όλη την Ελλάδα. Καλύπτει:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις: Μέχρι 4.000€ ετησίως με κάλυψη 100% για όλες τις εξετάσεις, εφόσον προσκομιστεί παραπεμπτικό κοινωνικού φορέα ή 90% σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί παραπεμπτικό κοινωνικού φορέα, εκτός από την
  αξονική τομογραφία (CT) και μαγνητική τομογραφία (MRI), όπου η κάλυψη είναι 85%. Επιπλέον έκπτωση 50% σε περίπτωση που οι εξετάσεις υπερβαίνουν το ετήσιο όριο.
 • Επισκέψεις σε γιατρούς του δικτύου:
  • Στις κλινικές του Ιατρικού σε Αττική και Θεσσαλονίκη: δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες
   (παθολόγος, παιδίατρος, παιδοχειρουργός, χειρουργός, ορθοπεδικός, καρδιολόγος, γυναικολόγος) και με 30 € ανά επίσκεψη
   στις λοιπές ειδικότητες.
  • Στους συνεργαζόμενους γιατρούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης: από 10 € έως 20 € ανάλογα με την περιοχή και την
   ειδικότητα του γιατρού.
  • Επίσκεψη στο σπίτι με χρέωση από 40 € έως 60 € ανάλογα με την περιοχή, τη διαθεσιμότητα και την ειδικότητα του γιατρού.