Skip to main content

Προγράμματα JetSki

Προγράμματα JetSki

Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως €500.000
Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως €150.000
Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως €150.000
Συνολική κάλυψη ευθύνης έως €800.000

ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΟΝΟ ΜΕ 104,42 € ΤΟ ΧΡΟΝΟ!!!

Ασφάλιση πληρωμάτων

Σε κάθε επιχείρηση η προστασία του υπαλληλικού προσωπικού έχει καθοριστική σημασία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαγγελματικούς κλάδους, όπου η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται είναι πιο εύθραυστη και υπόκειται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Ένας από τους κλάδους αυτούς είναι και ο ναυτιλιακός.

Ο Κλάδος ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων με τα προγράμματά του καλύπτει με ομαδική ασφάλεια την Αστική Ευθύνη που έχετε ως Πλοιοκτήτης απέναντι στα πληρώματα που εργάζονται κάτω από μια ειδικότητα στα διάφορα πλοία των Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου προσλαμβάνονται.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ασφάλιση πληρωμάτων διαφέρει από τον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων στο εξής: στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, εσείς (ο εργοδότης) δεν ασφαλίζετε την Αστική σας Ευθύνη, αλλά επιλέγετε και προσφέρετε στο προσωπικό της εταιρίας σας ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που λειτουργεί επιπλέον της κάλυψης κάποιου κοινωνικού ταμείου (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.λ.π.).

Η σημασία της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ταμείο κοινωνικής ασφάλισης που να αναλαμβάνει αμέσως την παροχή προστασίας στο ναυτικό. Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε, το Ν.Α.Τ. είναι ταμείο συνταξιοδοτικό, ενώ ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» αναλαμβάνει την περίθαλψη του ναυτικού, αφού έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα όρια δικής σας ευθύνης (ως πλοιοκτήτη), που είστε και ο μόνος υπεύθυνος για την περίθαλψη του ναυτικού.

Οι συνήθεις καλύψεις που παρέχονται από τα ασφαλιστικά προγράμματα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας του μέλους του πληρώματος, είναι για θάνατο από ατύχημα, μόνιμη μερική ή μόνιμη ολική ανικανότητα, θάνατο από ασθένεια, πρόσκαιρη ολική ανικανότητα, νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, εισιτήρια επαναπατρισμού παθόντος και αντικαταστάτου, κάλυψη κατά την αποστολή πληρωμάτων στο πλοίο, έξοδα ταφής και μεταφορά σορού.

Tags: Ασφάλιση πληρωμάτων, πληρώματα πλοίων, ασφάλιση ναυτικών

Ασφάλιση μικρών σκαφών

Με την ασφάλιση μικρών σκαφών καλύπτονται

 • Ιδιες Ζημιές Σκάφους&Μηχανών
 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (Ανάλυση καλύψεων και εξαιρέσεων τωνInstitute Yacht Clauses 1.11.85 στην ασφάλιση θαλαμηγών)

Επίσης μπορεί να καλυφθεί

 • Κλοπή του τρέιλερ μαζί με το σκάφος
 • Ιδιες ζημιές του σκάφους κατά την διάρκεια της οδικής μεταφοράς του.
 • Ζημιά του συστήματος πρόωσης και πηδαλιουχίας (προπέλα,ελικοφόρος άξονας,πηδάλιο ή πόδι μηχανής) από πρόσκρουση σε επιπλέοντα ,ημιβυθισμένα, βυθισμένα αντικείμενα ή τον βυθό.

Σκάφη: Photo Gallery

 • Button Text
  Button Text

Ασφάλιση θαλαμηγών

Ασφάλιση θαλαμηγών

Ασφάλιση θαλαμηγών

Βασικό σχέδιο καλύψεων

Οροί περιλαμβανόμενοι στο βασικό σχέδιο καλύψεων:

 • Ρήτρες του ινστιτούτου ασφαλιστών Λονδίνου για ασφάλιση θαλαμηγών (institute yacht clauses 1.11.85).
 • Εξαίρεση από ραδιενεργό μόλυνση (institute radioactive contamination exclusion clause 1.11.85).
 • Ρήτρες ταχυπλόων σκαφών, institute speedboat clauses 1.11.85 (προκειμένου για ταχύπλοα σκάφη.

Καλύψεις βασικού σχεδίου:

 1. Ολική κλοπή
 2. Μερική κλοπή
 3. Κακόβουλες βλάβες
 4. Πειρατεία
 5. Ηφαιστειακή έκρηξη
 6. Πυρκαγιά
 7. Έκρηξη
 8. Ιδίες ζημιές από:
  • Κακοκαιρία
  • Φορτοεκφόρτωση εφοδίων/μηχανών
  • Βύθιση
  • Προσάραξη
  • Ημιβυθισμένη
  • Σύγκρουση με άλλο πλοίο
  • Σύγκρουση με προκυμαία η προβλήτα
  • Κρυφά ελαττώματα στο σκάφος
  • Αμέλεια πληρώματος
 9. Έξοδα ναυαγιαιρέσεων η απομακρύνσεως ναυαγίου
 10. Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής όταν προκαλούνται από καλυπτόμενο κίνδυνο

Βασικές εξαιρέσεις

 1. Απώλεια/ζημία από φυσιολογική φθορά.***
 2. Απώλεια/ζημία εφοδίων, αναλώσιμων, ειδών αλιείας.***
 3. Απώλεια/ζημία προσωπικών αντικειμένων.*
 4. Απώλεια/ζημία προστατευτικών καλυμμάτων,τέντες κλπ.***
 5. Απώλεια/ζημία ιστίων από τον άνεμο.***
 6. Απώλεια/ζημία από κατασκευαστικό ελάττωμα.***
 7. Απώλεια/ζημία του καταδυτικού εξοπλισμού.***
 8. Απώλεια/ζημία από μηχανική η ηλεκτρολογική βλάβη.*
 9. Κλοπή εξωλέμβιων μηχανών που δεν προστατεύονται με αντικλεπτικό σύστημα.***
 10. Απώλεια/ζημία εξωλέμβιου από πτώση στην θάλασσα.**
 11. Κλοπή σκάφους από μη φυλασσόμενο χώρο.***
 12. Ιδιες ζημιές του trailer.***
 13. Απώλεια/ζημία συστημάτων πρόωσης & πηδαλιουχίας μετά από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κλπ, (αφορά μόνο ταχύπλοα σκάφη).**
 14. Απώλεια/ζημία από πόλεμο, απεργίες, βανδαλισμούς η’ τρομοκρατικές ενέργειες.*
 15. Απώλεια/ζημία από πυρηνική ενέργεια.***
 16. Ζημιές κατά τη διάρκεια αγώνων.*

(*) καλύπτεται με ειδική ρήτρα.
(**) καλύπτεται με διαγραφή ρήτρας.
(***) δεν παρακάμπτεται.

Προαιρετικές καλύψεις

 1. Κάλυψη ιδίων ζημιών σκάφους κατά την οδική μεταφορά
 2. Κάλυψη από κινδύνους πολέμου , απεργιών, βανδαλισμών & τρομοκρατικών ενεργειών.
 3. Κάλυψη για ζημιές από περιορισμό ρύπανσης
 4. Κάλυψη νομικών εξόδων απελευθερώσεως του σκάφους (για σκάφη που νοικιάζονται)
 5. Κάλυψη για συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες
 6. Κάλυψη για πτώση εξωλέμβιου στην θάλασσα
 7. Κάλυψη αξονικών συστημάτων πρόωσης και πηδαλιουχίας για ζημιές από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κλπ, (αφορά μόνο ταχύπλοα σκάφη)

Ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών αναψυχής

Ασφάλιση σκαφώνΑσφαλίστε το σκάφος σας σήμερα.

Η αστική ευθύνη σκαφών παρέχει κάλυψη σε όλα τα είδη σκαφών αναψυχής.

Καλύπτει:

 • Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως 700.000€
 • Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως 450.000€
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 450.000€
 • Συνολική κάλυψη ευθύνης έως 2.100.000€

Επιπλέον:

 • Με ή Χωρίς απαλλαγή.
 • Άμεση έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης.
 • Ειδικές τιμές για ομαδική ασφάλιση ομίλων.
 • Δυνατότητα ασφάλισης νομικής προστασίας

Βάσει του Νόμου 2743/99 , 4256/2014 , 4926/2022 υποχρέωση ασφάλισης έχουν:

 • Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου χρήσης.
 • Τα ταχύπλοα, ανεξαρτήτως μήκους και χρήσης.
 • Όλα τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

Ενημέρωση: 23/04/2022

Προσφορά ασφάλισης