Πρόγραμμα αποταμίευσης για παιδιά μέχρι 17 ετών με εγγυημένο κεφάλαιο που καταβάλλεται στη λήξη είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις

Τι ζητάω;

Να δημιουργήσω το κεφάλαιο που θα χρειαστεί το παιδί μου για τις σπουδές του ή την επαγγελματική του αποκατάσταση βάζοντας κάθε μήνα στην άκρη ένα συγκεκριμένο ποσό.

Τι μου εξασφαλίζει;

 • Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη με Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,75%!!.
 • Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις (μέσος όρος αποδόσεων Eurolife τα τελευταία       13 έτη 4,94%)
 • Είσπραξη εφάπαξ ή σε 60 μηνιαίες δόσεις
 • Αύξηση έως 1200 ευρώ ή μείωση κατά 50% του ποσού που αποταμιεύει
 • Δυνατότητα έκτακτης καταβολής έως 5.000 ευρώ
 • Προστασία από τον πληθωρισμό με δυνατότητα αναπροσαρμογής της τακτικής καταβολής κατά 5% κάθε χρόνο
 • Δυνατότητα επιπλέον καλύψεων απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, για την εξασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του αντισυμβαλλομένου
 • Δυνατότητα εξαγοράς πριν τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος

Πόσο κοστίζει;

Το τελικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται ανάλογα με:

 • το ποσό που θέλω να εξασφαλίσω για το παιδί μου
 • την ηλικία του παιδιού μου και τη δική μου ηλικία όταν το ξεκινώ
 • τη διάρκεια του προγράμματος που επιλέγω
 • τις οικονομικές μου δυνατότητες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή

 

Για παράδειγμα:

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
1 18 18.322 20.369
5 11.952 12.949
1 20 22.181 24.971
5 14.934 16.387
10 8.162 8.670
1 25 34.223 39.717
5 24.314 27.527
10 14.940 16.387


*Ο υπολογισμός έχει γίνει για ασφαλισμένο αγόρι, συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο 600 ευρώ, ετήσια αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 5% και ενδεικτική ετήσια απόδοση 5,5%

Η τακτική καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 • κάθε 3, 6 ή 12 μήνες
 • μηνιαίως εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank

Για δόσεις μικρότερες του έτους, υπάρχει σχετική επιβάρυνση ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής.