Εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Όμιλο Euromedica

Τι ζητάω

Να μου καλύπτουν τα έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις, πλήρες ετήσιο check-up και προγεννητικό έλεγχο.

Τι μου εξασφαλίζει

 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως 1.800 ευρώ το χρόνο
 • Δωρεάν προληπτικό έλεγχο check-up μία φορά το χρόνο
  • Γενική αίματος, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, ΗDL, LDL, Κρεατινίνη, Τριγλυκερίδια, Ολικά λιπίδια, Αιμοπετάλια, Αλκαλική φωσφατάση, γ – GT, Σίδηρος, SGOT, SGPT.
 • Δωρεάν προγεννητικό έλεγχο σε βεβαιωμένη κύηση (μετά από διάρκεια 1 έτους κατοχής του προγράμματος)
  • Ομάδα Αίματος & Rhesus, Αντισώματα Ερυθράς IgG, Αντισώματα Ερυθράς IgM, Αντισώματα CMV IgG, Αντισώματα CMV IgM, Επιφανειακό Αντιγόνο(HbsAg), Αντισώματα HIV, Αντισώματα Toxoplasma gondii IgG, Αντισώματα Toxoplasma gondii IgM, Αντιγόνα για Χλαμύδια (C.trachomatis), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Γενική Αίματος, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Γενική Ούρων, Καλλιέργεια Κολπικού για κοινά μικρόβια, Καλλιέργεια Τραχηλικού για Μυκόπλασμα
 • Έως 12 ιατρικές επισκέψεις, ανά ασφαλιστική περίοδο, στο Δικτύο Ιατρών του Ομίλου Euromedica με συμμετοχή του ασφαλισμένου 8 ευρώ
 • Έως 12 ιατρικές επισκέψεις κατ’οίκον, ανά ασφαλιστική περίοδο, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15 ευρώ
 • Έως 12 νοσηλείες και αιμοληψίες κατ’οίκον, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 5 ευρώ
 • Επιπλέον check up με προνομιακές τιμές
 • Τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Ετήσια διάρκεια προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη του για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά.Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη λήξη του Ασφαλιστηρίου να τροποποιεί τους Όρους, τις Παροχές και το ύψος αυτών για το σύνολο των Ασφαλισμένων (σύμφωνα με το άρθρο 9 των Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου)
 • Η κάλυψη παρέχεται με Πρόσκαιρη ετησίως ανανεούμενη ασφάλιση ζωής με ελάχιστο κεφάλαιο 1.000€
 • Δυνατότητα κάλυψης εξαρτώμενων μελών
 • Ανώτατη ηλικία έναρξης ασφάλισης τα 70 έτη

Πόσο κοστίζει
230 ευρώ επιπλέον του κόστους της βασικής κάλυψης


Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο

 • Με πληρωμή στο ταμείο της Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης της πιστωτικής μου κάρτας (Visa ή Mastercard), οποιασδήποτε τράπεζας
 • Ηλεκτρονικά μέσω e – Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Τηλεφωνικά μέσω Europhone Banking της εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Με χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας μέσω της υπηρεσίας Live Pay της Eurobank
 • Με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ

Η τακτική καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 • κάθε 3, 6 ή 12 μήνες
 • μηνιαίως εφόσον η πληρωμή πραγματοποιείται με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank

Για δόσεις μικρότερες του έτους, υπάρχει σχετική επιβάρυνση ανάλογα με την συχνότητα καταβολής.