ΠαροχέςABC Health Care 1000ABC Health Care 1500ABC Health Care 3000
Κεφάλαιο Κάλυψης Ετησίως500.000500.000500.000
Δ+Τ1κλινο/2κλινο/3κλινο1κλινο/2κλινο/3κλινο1κλινο/2κλινο/3κλινο
Εξωτερικό

(max/ημέρα)

Δεν παρέχεται κάλυψη1κλινο/2κλινο/3κλινο

1.200 / 1.000 / 800

1κλινο/2κλινο/3κλινο

1.200 / 1.000 / 800

Μ.Ε.Θ.Μέχρι 1.200 / ημέραΜέχρι 1.200 / ημέραΜέχρι 1.200 / ημέρα
Δ+Τ συνοδού γονέαΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Επίδομα Καρκίνου20.00020.00020.000
Έξοδα για χημειοθεραπείεςΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Επείγουσα Αερ/φορά4.0004.0004.000
2η Ιατρική Γνωμάτευση

(World Care)

ΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Δυνατότητα ΙσοβιότηταςΝΑΙΝΑΙΝΑΙ
Νοσηλεία εντός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο100%100%100%
Εκπιπτόμενο Ποσό

ανά νοσηλεία

1.0001.5003.000
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης

Β.. Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0 εκπιπτόμενο

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

Bonus χρήσης άλλου φορέαΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών100%100%100%
ΠαροχέςABC Health Care 1000ABC Health Care 1500ABC Health Care 3000
Νοσηλεία εκτός ABC
% Κάλυψης Εξόδων μετά το εκπιπτόμενο

-Ελλάδα / Εξωτερικό

-ΗΠΑ / Καναδά

—–

—–

90%

70%

90%

70%

Εκπιπτόμενο Ποσό

ανά νοσηλεία

—–3.0006.000
Α.. Για 2η νοσηλεία για την ίδια αιτία, εντός 90 ημερών από την λήξη της πρώτης

Β..Επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για την ίδια αιτία εντός 12 μηνών από την λήξη της πρώτης

—–

—–

0

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

0

– 70% του ποσού του εκπιπτόμενου

Bonus χρήσης άλλου φορέα——ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

ΝΑΙ

Μέχρι μηδενισμού του εκπιπτόμενου

Αμοιβές Ιατρών / Χειρουργών——Βάσει πίνακα ορίων αμοιβώνΒάσει πίνακα ορίων αμοιβών