Τo Medical Diamond παρέχει :

  • Ισόβια ασφάλιση
  • Κάλυψη σε όλα τα μέλη της οικογένειας
  • 24ωρη παροχή ιατρικής εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου
  • Απευθείας εξόφληση εξόδων στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα
  • Όριο κάλυψης ετησίως αυξανόμενο σε Ελλάδα 2.143.000 € & εξωτερικό 466.000 €
  • Θέσεις νοσηλείας Γ, Β, Α, LUX, SUITE
  • Αμοιβή Χειρουργού & Αναισθησιολόγου
  • Δυνατότητα επιλογής ποσοστού συμμετοχής για το σύνολο των εξόδων ( 0%, 10%, 25%, 40%)
  • Κάλυψη εξειδικευμένων μονάδων θεραπείας (ΜΑΦ/ΜΕΘ κ.λπ.) στην Ελλάδα 100%