Ασφάλιση θαλαμηγών

Βασικό σχέδιο καλύψεων

Οροί περιλαμβανόμενοι στο βασικό σχέδιο καλύψεων:

 • Ρήτρες του ινστιτούτου ασφαλιστών Λονδίνου για ασφάλιση θαλαμηγών (institute yacht clauses 1.11.85).
 • Εξαίρεση από ραδιενεργό μόλυνση (institute radioactive contamination exclusion clause 1.11.85).
 • Ρήτρες ταχυπλόων σκαφών, institute speedboat clauses 1.11.85 (προκειμένου για ταχύπλοα σκάφη.

Καλύψεις βασικού σχεδίου:

 1. Ολική κλοπή
 2. Μερική κλοπή
 3. Κακόβουλες βλάβες
 4. Πειρατεία
 5. Ηφαιστειακή έκρηξη
 6. Πυρκαγιά
 7. Έκρηξη
 8. Ιδίες ζημιές από:
  • Κακοκαιρία
  • Φορτοεκφόρτωση εφοδίων/μηχανών
  • Βύθιση
  • Προσάραξη
  • Ημιβυθισμένη
  • Σύγκρουση με άλλο πλοίο
  • Σύγκρουση με προκυμαία η προβλήτα
  • Κρυφά ελαττώματα στο σκάφος
  • Αμέλεια πληρώματος
 9. Έξοδα ναυαγιαιρέσεων η απομακρύνσεως ναυαγίου
 10. Έξοδα επιθαλάσσιας αρωγής όταν προκαλούνται από καλυπτόμενο κίνδυνο

Βασικές εξαιρέσεις

 1. Απώλεια/ζημία από φυσιολογική φθορά.***
 2. Απώλεια/ζημία εφοδίων, αναλώσιμων, ειδών αλιείας.***
 3. Απώλεια/ζημία προσωπικών αντικειμένων.*
 4. Απώλεια/ζημία προστατευτικών καλυμμάτων,τέντες κλπ.***
 5. Απώλεια/ζημία ιστίων από τον άνεμο.***
 6. Απώλεια/ζημία από κατασκευαστικό ελάττωμα.***
 7. Απώλεια/ζημία του καταδυτικού εξοπλισμού.***
 8. Απώλεια/ζημία από μηχανική η ηλεκτρολογική βλάβη.*
 9. Κλοπή εξωλέμβιων μηχανών που δεν προστατεύονται με αντικλεπτικό σύστημα.***
 10. Απώλεια/ζημία εξωλέμβιου από πτώση στην θάλασσα.**
 11. Κλοπή σκάφους από μη φυλασσόμενο χώρο.***
 12. Ιδιες ζημιές του trailer.***
 13. Απώλεια/ζημία συστημάτων πρόωσης & πηδαλιουχίας μετά από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κλπ, (αφορά μόνο ταχύπλοα σκάφη).**
 14. Απώλεια/ζημία από πόλεμο, απεργίες, βανδαλισμούς η’ τρομοκρατικές ενέργειες.*
 15. Απώλεια/ζημία από πυρηνική ενέργεια.***
 16. Ζημιές κατά τη διάρκεια αγώνων.*

(*) καλύπτεται με ειδική ρήτρα.
(**) καλύπτεται με διαγραφή ρήτρας.
(***) δεν παρακάμπτεται.

Προαιρετικές καλύψεις

 1. Κάλυψη ιδίων ζημιών σκάφους κατά την οδική μεταφορά
 2. Κάλυψη από κινδύνους πολέμου , απεργιών, βανδαλισμών & τρομοκρατικών ενεργειών.
 3. Κάλυψη για ζημιές από περιορισμό ρύπανσης
 4. Κάλυψη νομικών εξόδων απελευθερώσεως του σκάφους (για σκάφη που νοικιάζονται)
 5. Κάλυψη για συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες
 6. Κάλυψη για πτώση εξωλέμβιου στην θάλασσα
 7. Κάλυψη αξονικών συστημάτων πρόωσης και πηδαλιουχίας για ζημιές από πρόσκρουση σε υφάλους, ημιβυθισμένα αντικείμενα κλπ, (αφορά μόνο ταχύπλοα σκάφη)