Ασφάλιση σκαφώνΑσφαλίστε το σκάφος σας σήμερα.

Η αστική ευθύνη σκαφών παρέχει κάλυψη σε όλα τα είδη σκαφών αναψυχής.

Καλύπτει:

 • Σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων έως 700.000€
 • Υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων έως 450.000€
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 450.000€
 • Συνολική κάλυψη ευθύνης έως 2.100.000€

Επιπλέον:

 • Με ή Χωρίς απαλλαγή.
 • Άμεση έκδοση βεβαίωσης ασφάλισης.
 • Ειδικές τιμές για ομαδική ασφάλιση ομίλων.
 • Δυνατότητα ασφάλισης νομικής προστασίας

Βάσει του Νόμου 2743/99 , 4256/2014 , 4926/2022 υποχρέωση ασφάλισης έχουν:

 • Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου χρήσης.
 • Τα ταχύπλοα, ανεξαρτήτως μήκους και χρήσης.
 • Όλα τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης.

Ενημέρωση: 23/04/2022

Προσφορά ασφάλισης